رئیس جمهور:محدودیت نظامی را نپذیرفته ایم/خواهان روابط بهتر با عربستان هستیم/5

حسن روحانی

نشست خبری رئیس جمهور با اصحاب رئیس جمهور ادامه دارد.

به گزارش خبرآنلاين اهم اظهارات رئيس جمهور در ادامه مي آيد:
يکي از نکاتي که مورد بحث و سوال بود و شايد هنوز هم مطرح باشد اين است که آيا توافق نهايي ما موجب کاهش قدرت دفاعي ايران خواهد شد يا موجب تقويت آن. من نکته اي را اشاره مي کنم. ما بايد دنبال بازدارندگي در قدرت ملي باشيم. اين بازدارندگييک مولفه اش نظامي است.، در مسائل حقوقي است، اقتصادي است، سياست خارجي است. ما بايد کاري کنيم که ايران غير قابل تحريم باشد. در عموم بازدارندگي ما افزايش پيدا کرده است. در طول دو سال گذشته نسبت به دو ساله هاي قبل ، در اين دو سال، پيشرفت ما در تکنولوژي هاي مربوط به بخش دفاع هم بيشتر بوده و هم بنيه دفاعي ما قوي تر شده است. انبارهاي ما هم از تجهيزات و سلاح هاي راهبردي بيشتر شده است. من اين آمار و ارقام را قبلا گفتم. در برجام چيزي در مورد موشک و دفاع و سلاح نيست. در قطعنامه 2231 است. در قطعنامه هاي قبلي خريد و فروش تسليحات را ممنوع کرده بودند و جزو تحريم هاي بين المللي بوده است. در قطعنامه جديد به جاي تحريم شده است محدوديت. دوران محدوديت 5 سال است. در زمينه موشکي هم 8 سال شده است. آن چيزي هم که در زمينه موشکي مي گويد اين است که ايران موشکي را براي پرتاب کلاهک هسته اي طراحي نکند. ما هيچوقت اين کار را نکرده ايم و نمي کنيم. در برجام هم تصريح کرديم که نقض قطعنامه به معني نقض برجام نيست. در يک کلمه اگر بخواهم پاسخ بدهم ، بنيه دفاعي ما هيچگونه محدوديتي را نپذيرفته ايم. کما اينکه ديديد که ما فاتح 313 را رونمايي کرديم که دنيا بفهمد.
اين توافق يکي از آثارش ايجاد اعتماد بيشتر در ميان رهبران گشورهايي است که درباره اهداف برنامه هسته اي ما ترديد داشتند. اگر همسايه ما گمانش اين باشد که ما به دنبال ساخت سلاح هسته اي باشيم موجب برهم زدن توازن خواهد شد و روابط دوستانه ما را تحت تاثير قرار مي دهد. ضمن اينکه من فکر مي کنم ، همه کشورها به استثنا يک کشور ما به دنبال سلاح هسته اي نيستيم. ما به دنبال روابط بهتر با همسايگان هستيم. ما به دنبال روابط بهتر با عربستان هستيم . مي توانستيم روابط را بهتر کنيم. متاسفانه مشکلات يمن اين روابط را تحت الشعاع قرار داد. با دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر نمي توانيم به اهدافمان برسيم. ملت يمن ملت بزرگي هستند و دلاور و شجاع هستند. از چند ماه قبل اين بمباران ها شروع شده اما تاثيري در اراده ملت يمن نداشته است.

2929

کد N938265

خواندنی از سراسر وب