روحانی: اگر برجام به مجلس برود الزام بیشتری ایجاد می شود/من چیزی را امضا نکرده ام که به مجلس برود/3

حسن روحانی

حسن روحانی در ادامه نشست خبری خود درباره پول های بلوکه شده ایران درخارج گفت: رقم هایی که مطرح می شود با واقعیت منبطق نیست.

به گزارش خبرآنلاين اهم اظهارات رئيس جمهور در ادامه مي آيد:
برخي از ارقام پول هاي بلوکه شده درست نيست. زماني مي گوييم که ارقامي که مربوط به صندوق توسعه ملي است ، کسر مي شود. آن بخشي که مربوط به دولت است خيلي بالا نيست. آن رقمي که مقامات اقتصادي اعلام کردند. آن رقم مربوط به دولت است رقم بالايي نيست. يک بخشي از آن مربوط به صندوق توسعه ملي است. بنابر اين برخي از رقم ها در آن مبالغه است.
تکيه گاه اصلي ما نسل جوان ماست. يکي از بخش هايي که مي تواند براي سرمايه گذاران خارجي جاذبه دارد توسعه نيروي انساني ماست. اين پايه خوبي است. قديم مي گفتند در ايران انرژي است اما امروز بيش از آن مي گويند نيروي تحصيلکرده فعال کشور ما هست. من فکر مي کنم نسل جوان ما اميدوار به کشور است. چه آن ها که در داخل زندگي مي کنند و چه آن ها که خارج هستند. من فکر مي کنم عملکرد دولت در اين دو سال اميدوار کننده بوده است. وقتي نسل جوان ما مي بيند که اين دولت قادر است که يک معضل بين المللي را حل کند احساس مي کند که در ايران حضور داشته باشد زمينه فعاليت آن ها بيش از سابق فعال است. فعاليت شرکت هاي دانش بنيان بيشتر شده اند. هر ماه تعدادي از متخصصي ما از خارج کشور به داخل بر مي گردند. عده زيادي از اروپا برگشتند. هرچه شرکت هاي دانش بنيان ما فعال تر بشود مي تواند اميد بيشتر مي شود.
طبق قانون اساسي ، در اصل 125 وقتي يک توافقنامه اي را رئيس جمهور و يا نماينده اش امضا مي کند بايد براي تصويب به مجلس بفرستند. ما که چيزي را امضا نکرديم. آنچه که امروز انجام مي شود درباره معاهده اي است که قبلا ايران پذيرفته است. تمام مذاکرات براي اين است که ما ثابت بکنيم که اين اتهاامات ناروا است و آن ها يک اعتمادي هم نسبت به آينده برنامه هسته اي ايران داشته باشند. اين براي درست اجرا شدن معاهده اي بوده است که در رژيم قبل دولت پذيرفته بوده است. در برجام هم آمده است که ايران به صورت داوطلبانه انجام مي دهد. 5+1 خک در پارلمانشان نبردند که ما ببرند. اگر ببريم در پارلمان يک الزامي براي دولت مي شود. در حقيقت کار را براي آن ها انجام داده ايم. به مجلس رفتن معنايش اين است که چيزي که تا الآن رئيس جمهور امضا نکرده و وزير امضا نکرده ، اکنون بکنند. بقيه کشور ها هم تا کنون امضا نکرده اند. چرا مي خواهيم يک فشار حقوقي را به مردم ايران وارد بکنيم. کاملا اصل 125 روشن مي کند که چيزي را که رئيس جمهور يا نماينده اش امضا کرده اند. برجام برنامه اش اين بود که دولت ها به توافق برسند برود شوراي امنيت. شبيه اين را در توافق ژنو هم داشته ايم. آن کوتاه مدت بوده است اين ده سال است. ما قبلا هم تفاهمات زيادي در زمينه هسته اي داشته ايم. که مجلس نرفته است. شما مي دانيد که پرونده هسته اي از سال 82 تحت نظر شوراي عالي امنيت ملي است. شورا جلسات متعددي داشته و برجام را بررسي کرده است. چيزي که طبق اصل 176 تحت نظر شوراي عالي امنيت ملي است و اگر آن تصويب بکند، اين اصل حاکم بر همان اصولي است شما گفتيد.

2929

کد N938263