سه چاله پر نشده دولت به تعبیر روحانی/گاهی من مثال می زنم همه اصل را ول می کنند/ 6

حسن روحانی

نشست خبری رئیس جمهور همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اهم سخنان روحانی در این بخش از نشست خبری به شرح زیر است:

{در پاسخ به سوالی درباره چرایی پاسخ ندادن به شکایت های مسئولان دولت قبل}

هر کسی از نظر حقوقی آزاد است که شکایت را مطرح کند و ما هم ابایی نداریم که فردی از مقام دولتی شکایت کند. اما اینکه فرمودید که شفاف شود، بهتر است؛ باید بگویم اینکه مدام تشریح کنیم که در دولت قبل چه مشکلات و مسائلی بوده است، نه خواست مردم است و نه دولت برای این کار فرصت دارد. من خطاب به رهبری هم گفتم که با سه تا چاله مواجهیم که هنوز پر نشده است. اول بدهی های دولت قبل، دوم پرداخت غیرقانونی یارانه و سوم مسکن مهر. ما چاره ای نداریم جز اینکه این مسکن ها را بسازیم و به مردم ارائه دهیم.

{درباره ایران هراسی و برداشته شدن سایه جنگ}

همیشه ممکن است تهدید باشد، اگر نبود که ما نیازی به وزارت دفاع و موشک و هواپیما و... نداشتیم اما سایه غیر از تهدید است. سایه وقتی است که ابر سیاهی روی سر شما قرار می گیرد اما تهدید ابر دوری است. سایه جنگ در حدی روی سرما قرار داشت که در شش قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل، تحت فصل هفت بر مبنای صلح و امنیت نوشته شده بود. امروز قطعنامه بر مبنای برجام است. امروز این سایه از سر ملت ایران برداشته شده است اما به این معنا نیست که خودمان را آماده نکنیم.. امیدواریم هیچوقت کشور ما تهدید نشود و بتوانیم.

اصل مسئله که ما بايد حواسمان را جمع بکنيم براي نفوذ قدرت هاي بزرگ مخصوصا آمريکا حرف درستي است. آن چيزي که رهبري مطرح کردند يک رهنمود ملي است. ما بايد شرايطي را خودمان ايجاد کنيم که جلوي اين نفوذ را بگيريم و سد ايجاد کنيم. هر مقدار اقتصاد شما پيشرفت کند، هر مقدار انسجام ملي بيشتر شود و سرمايه اجتماعي بيشتر شود احتمال نفوذ از بين مي رود. اگر رابطه دولت ملت و نظام از بين برود راه ورود باز نکرديد اتوبان باز کرديد. هر مقدار قدرت ملي را بالا ببريم و تعامل ما با دنبال تعامل بيشتري شود، رخنه سياسي، فرهنگي و امنيتي کمتر خواهد شد. در شرايط پساتحريم ممکن است برخي بگويند شرايط باز مي شود و مي آييم و ميرويم و نفوذ بيشتر مي شود. ما بايد کاري کنيم که نفوذ ايران در منطقه و جهان بيشتر شود. منظور من دخالت نيست. يعني نفوذ فرهنگي، علمي و فناوري ما بيشتر شود. اينکه در برخي از رشته هاي علمي مانند نانوتکنولوژي رده 7 دنيا هستيم اين قدرت ماست. هرچه روابط مردم بهتر بشود سد دربرابر رخنه آنهاست. ما بايد به اين نکته مقام معظم رهبري توجه داشته باشيم. ما نه تنها دستور کار داريم، بلکه از ابتدا برنامه ما همين بوده است. اينکه ما مي خواهيم اقتصاد ايران را احيا کنيم، اخلاق بيشتر شود، مبنا همين بوده است.
ما در يک کشوري هستيم که مبنا ما بر مبناي آراست. راي پايه اصلي براي مشروعيت حقوقي و سياسي در کشور ماست. همه مقامات با راي انتخاب مي شوند. وقتي راي مردم اساس است، چگونه مي شود رقابت سالم ايجاد کرد؟ راه آن احزاب و تشکل هاي سياسي است. حتي انجمن هاي صنفي هم مهم هستند. برنامه دولت از اين نظر فراجناحي بوده و هنوز هم فراجناحي است. اتهام به اين دولت سخت است. اگر جناحي بوديم متهم بوديم که الآن به نفع اين جناح عمل مي کند. در دولت ما افرادي هستيم که برخي مربوط به اين جناح هستند و برخي مربوط به آن جناح هستند. امسال دو انتخابات برگزار مي شود. اين مهم است که کاري کنيم که رقابت ها بيشتر مي شود و حس کنند که همه هستند. بگذاريد مثال بزنم. البته برخي اوقات آن مثال را مي چسبند و اصل را ول مي کنند. وقتي شما وارد مغازه مي شويد، اگر يک نوع يخچال باشد، شما نمي توانيد انتخاب کنيد. اما اگر 10 نوع باشد ممکن است همان يک دانه را انتخاب کنيد اما اينبار انتخاب مي کنيد. انتخاب خيلي مهم است. هرچه شما فضا را براي فعاليت بيشتر احزاب و گروه ها فراهم کنيد مردم با يک نشاط بيشتري در انتخابات شرکت مي کنند و بهانه ها از دست برخي که بهانه مي گيرند گرفته مي شود.

29213

 

کد N938262