رهبر جبهه ملی فرانسه:

اولاند و سارکوزی عامل بی‌ثباتی خاورمیانه و بحران مهاجران در اروپا

سیاسی

رهبر جبهه ملی فرانسه سیاست های رؤسای جمهوری کنونی و پیشین این کشور را به باد انتقاد گرفت و آن را عامل بی ثباتی در خاورمیانه و نهایتاً ایجاد بحران کنونی مهاجران در اروپا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه در سخنان امروز خود، سیاست های «فرانسوا اولاند» و «نیکلا سارکوزی» رؤسای جمهوری کنونی و پیشین این کشور را به باد انتقاد گرفت و گفت که سیاست های اتخاذی کشورش موجب بی ثباتی در خاورمیانه در نتیجه سرازیر شدن موج مهاجران به فرانسه و کشورهای اروپایی شده است و در نتیجه اکنون این کشورها باید بهای آن را بپردازند.

لوپن به شبکه تلویزیونی تیوی وان فرانسه گفت: اگر بی ثباتی در سوریه رخ نمی داد، بحران کنونی مهاجران هم اتفاق نمی افتاد. همه چیز از همین جا شروع شد. باید از فراسوا اولاند و نیکلا سارکوزی برای آنچه امروز شاهدش هستیم تشکر کنیم.

رهبر جبهه ملی فرانسه که یک حزب محافظه کار در این کشور است، ادامه داد: مردم ما نمی خواهند این مهاجران به این وضع در اینجا باشند.

رهبر سومین حزب بزرگ در فرانسه با اشاره به کمک هایی که اروپا در بحبوحه این مشکل می تواند ارئه کند، تصریح کرد: راه حل بشردوستانه این رخداد این است که سوریه را بی ثبات نکنیم.