دادگاه مصر سه خبرنگار شبکه الجزیره را به حبس محکوم کرد

سیاسی

سه خبرنگار شبکه قطری الجزیره به اتهام تحریک علیه مصر، در دادگاه این کشور به سه سال حبس محکوم شدند.

به گزارش  خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری اعلام کرد سه خبرنگار شبکه قطری الجزیره توسط دستگاه قضایی مصر به اتهام آنچه که دولت مصر از آن به عنوان تحریک علیه این کشور یاد می کند، به ۳ سال حبس محکوم شدند.

مسئله خبرنگاران شبکه الجزیره، در ماههای اخیر، یکی از مسائل مورد مناقشه میان قطر و مصر بوده است.