فیلم/ برگزاری بزرگترین رزمایش هوایی ناتو در اروپا

سیاسی

سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در حال برگزاری بزرگترین رزمایش هوایی خود در اروپا است.

فیلم/ برگزاری بزرگترین رزمایش هوایی ناتو در اروپاسازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در حال برگزاری بزرگترین رزمایش هوایی خود در اروپا است.