سردار وحیدی در گفتگو با مهر:

هدف آمریکا از نفوذ تضعیف روحیه انقلابی است

سیاسی

رییس مرکز تحقیقات‌راهبردی دفاعی پایداری بر اصول، حفظ روحیه انقلابی وحفظ روحیه تهاجمی در مقابل سلطه را از نکات مهم دانست وگفت: این موارد می تواند بخشی از راه های مقابله با نفوذ غرب و بخصوص آمریکا باشد.

سردار احمد وحیدی در گفتگو با  خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد ضرورت جلوگیری از نفوذ آمریکا در ایران و منطقه اظهار داشت: تضعیف روحیات انقلابی ملت ایران طبیعتا یکی از نکاتی بوده که برای نفوذ مدنظر طرف آمریکایی است و آنها از این طریق می خواهند مواضع انقلابی این ملت را تضعیف کنند.

وی افزود: آمریکاییها با تضعیف روحیات و مواضع انقلابی ملت ایران می خواهند خطراتی را که آنها را تهدید می کند خنثی کنند، و برای موفقیت در این مسیر تلاش می کنند راه های نفوذ خود را در چهاچوب تعاملات غیر متعارف ایجاد کنند.

وحیدی پایداری بر اصول، حفظ روحیه انقلابی و حفظ روحیه تهاجمی در مقابل سلطه را از نکات مهم دانست و گفت: این موارد می تواند بخشی از راه های مقابله با نفوذ غرب و بخصوص آمریکا باشد.

رییس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با اشاره به اهمیت نفوذ در منطقه ادامه داد: آمریکا با تضعیف و حذف محور مقاومت به دنبال نفوذ در منطقه است و طبیعتا تقویت محور مقاومت راه اساسی مبارزه با نفوذ آمریکا و سیاستهای آنها در منطقه است.

وی اذعان کرد: محور مقاومت امروز با دو مسئله مواجه است که یکی بحث رژیم صهیونیستی بوده و دیگری بحث تروریسم است و هر دو به شکل آشکار و روشنی مورد حمایت طرف غربی است.

وحیدی با بیان اینکه آمریکاییها همواره از تروریسم دولتی یعنی رژیم صهیونیستی حمایت کرده اند افزود: تروریسم گسترده و لجام گسیخته ای که توسط غربی ها و بخصوص دولت آمریکا بوجود آمده است و اقدامات امروز جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آمریکا برای پیشگیری از نفوذ آمریکا در منطقه است.

رییس مرکز تحقیقات راهبردی و دفاعی در پایان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم و نگذاریم که آمریکا در ایران و منطقه نفوذ کند زیرا همانطور که امام (ره) فرمودند  این کشور شیطان بزرگ است و اگر قرار باشد در ایران نفوذ کند برای ما مشکلات فراوانی را بوجود خواهد آورد.