سخنگوی شورای نگهبان:از سخنان رئیس جمهور اینطور برداشت نمی شود که با نظارت شورای نگهبان مخالفند

نجات الله ایراهیمیان به روزنامه جوان گفت:در مورد فرمایشات ریاست محترم جمهوری؛ ایشان ناآشنا به قواعد حقوقی و قوانین نیستند و از ایشان به عنوان رئیس‌جمهور حقوقدان یاد می‌شود. منتها شاید مقام خطابه و منبر مجال پرداختن به همه دقایق حقوقی را ندهد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود:

ايشان در بخشي از فرمايشاتشان آن طور كه اقتضاي خطابه و منبر است به تمثيل متوسل شدند. از واژه دست و چشم استفاده كردند. شايد اگر اين تمثيل را از برخي زوايا نگاه كنيد ما از اين جمله رئيس‌جمهور محترم نتوانيم آن طور كه بعضي‌ها پاي اين خطابه و منبر استنباط كردند نفي نظارت استصوابي را استنتاج كنيم. از فرمايشات ايشان چنين چيزي برنمي‌آيد. چراكه نظارت استصوابي را غير از تفسير شوراي نگهبان، مجلس هم تصويب كرده و يك رئيس‌جمهور - فرق نمي‌كند كدام رئيس‌جمهور- دستور اجراي آن را صادر كرده است. من بعيد مي‌دانم مراد ايشان از اين تمثيل نفي قانون و نفي نظارت استصوابي باشد.

17302

کد N937101