دستور تازه سازمان ملل برای رسیدگی حملات شیمیایی در سوریه

تسنیم نوشت: دبیرکل سازمان ملل متحد طرحی را برای تحقیق درباره حملات شیمیایی در سوریه ارایه کرد.

 

 

کد N936776