آیت الله صدیقی در خطبه های نماز جمعه:

شورای نگهبان و مجلس خبرگان سنگرهای عمود حفاظت از امنیت کشور هستند

سیاسی

امام جمعه موقت تهران گفت: شورای نگهبان و مجلس خبرگان سنگرهای عمود حفاظت از امنیت کشور هستند و حمله به این نهادها فقط دشمن را شاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه های عبادی سیاسی گفت: شورای نگهبان و مجلس خبرگان سنگرهای عمود حفاظت از امنیت کشور هستند و حمله به این نهادها و کمرنگ کردن آنها نه تنها دردی را درمان نمی کند؛ بلکه دشمنان را شاد می کند.

وی تاکید کرد: نباید دیوارها و حفاظ ها را باز کرد که هرکسی می خواهد به خانه وارد شود.

ادامه دارد...