حکم زندان برای ۳ تبعه آذربایجانی به جرم جنگیدن برای داعش

سیاسی

دادگاهی در جمهوری آذربایجان ۳ تبعه این کشور را به جرم جنگیدن در کنار داعش در سوریه به زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، دادگاهی در جمهوری آذربایجان ۳ نفر را به جرم جنگیدن در سوریه بین ۱۲ تا ۱۴ سال به زندان محکوم کرد.

این افراد از ۱۰ نفری هستند که در ماه ژانویه به اتهام مشارکت در جنگ در خارج از کشور بازدداشت شده بودند.

حدود ۲۵ هزار نفر تروریست خارجی در داخل سوریه سرگرم جنگیدن در کنار داعش و دیگر گروه های تروریستی هستند.