افخم به اظهارات وزیر خارجه انگلستان پاسخ داد

تسنیم نوشت: مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار نظر وزیر خارجه انگلیس در کنفرانس خبری با همتای سعودی در لندن را غیر سازنده و تداوم شبهه افکنی در روابط ایران و همسایگانش توصیف کرد.

وی اضافه کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال همسایگانش مبتنی بر تامین منافع جمعی، تقویت دوستی و همزیستی مسالمت آمیز با تاکید بر اشتراکات دینی و مذهبی است و کشورهای خارج از منطقه بهتر است با اظهارات و اقدامات خود به موضوعات غیر واقعی و اختلاف افکنانه  دامن نزنند.

کد N936672