طرح برافراشته شدن پرچم فلسطین در سازمان ملل ارائه شد

سیاسی

نمایندگی فلسطین در سازمان ملل متحد از ارائه طرح برافراشته شدن پرچم خود در مقر اصلی این سازمان و دفاتر آن را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نمایندگی فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس طرح برافراشته شدن پرچم کشورهای ناظر در این سازمان و دفاتر زیر مجموعه های آن راا ارائه کرد.

در این طرح دو کشور فلسطین و واتیکان مورد نظر است چرا که به جز این کشورها عضو ناظر دیگری در سازمان ملل متحد وجود ندارد. سازمان ملل متحد تاکنون تنها پرچم کشورهایی را در مقابل ساختمان خود نصب می کرد که عضو کامل این سازمان بودند و پرچم فلسطین به عنوان عضو ناظر جایی نداشت.

طرح برافراشته شدن پرچم کشور فلسطین در سازمان ملل متحد یک ماه پیش از سفر فرانسیس رهبر واتیکان به آمریکا ارائه شد. قرار است پاپ در سفر به نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند اما واتیکان از تشکیلات خودگردان فلسطین خواسته است در طرح مذکور نامی از واتیکان به میان نیاورد.