وزیران حزب الله و میشل عون در جلسه کابینه مشارکت نمی کنند

سیاسی

منابع لبنانی از عدم مشارکت وزیران حزب الله و فراکسیون تغییر و اصلاح در جلسه کابینه این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه او تی وی لبنان گزارش داد: جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در تماس با تمام سلام نخست وزیر،تصمیم فراکسیون التغییر و اصلاح و حزب الله برای عدم مشارکت در کابینه را به اطلاع وی رسانده است.

از سوی دیگر حسین الحاج حسین وزیر صنایع لبنان اعلام کرد: وزیران حزب الله در همبستگی با وزیران فراکسیون تغییر و اصلاح در جلسه کابینه مشارکت نمی کنند.

خواندنی از سراسر وب