سردار وحیدی؛

مقاومت ۱۲ ساله مردم در موضوع هسته‌ای نماد اقتدار ماست

سیاسی

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی امور دفاعی گفت: ۱۲ سال پایداری مردم ما در مسائل هسته‌ای، نماد بزرگ اقتدار ماست؛ چرا که تسلیم نشدیم و بر سر حقوق خود پافشاری کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ احمد وحیدی در همایش «اقتدار ملی؛ همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت» که صبح امروز در مرکز تحقیقات راهبرد دفاعی برگزار شد، با اشاره به مولفه‌های اقتدار اظهار داشت: اقتدار ملی موضوعی مهم و رمز بقای ماست و بدون قدرت هیچ‌ کسی قادر به حیات نیست.

وی افزود: باید مبانی اقتدار در فرهنگ کشورمان را بازتعریف و بازشناسی کنیم تا سر بزنگاه آن را در تسلط خود درآوریم.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی همچنین با اشاره به ۱۲ سال پایداری ملت ایران در موضوع هسته‌ای، گفت: ۱۲ سال پایداری مردم ما در مسائل هسته‌ای نماد بزرگ اقتدار ماست؛ چرا که تسلیم نشدیم و بر سر حقوق خود پافشاری کردیم.

سردار وحیدی خاطرنشان کرد: ارتباط امت با امامت، با تغییر نوع نگاه به حکومت از سلطه‌پذیری و پادشاهی به نظام امت و امامت، عنصر اقتدار ما را تشکیل داد و وحدت نیز از عناصر اقتدار است.