امیری: منظور وزیر کشور در احراز صلاحیت ها، نظارت شورای نگهبان نبود/ رسانه ها استنباط شخصی کرده اند

عبدالرضا رحمانی فضلی,شورای نگهبان

اظهارات و استنباط رسانه ها از سخنان وزیر کشور مبنی بر تایید صلاحیت نامزدها از مراجع چهارگانه، قائم مقام وی را به واکنش وا داشت.

وي در اين باره گفت: سخنانی که از سوی آقای رحمانی فضلی وزیر کشور از طریق رسانه ها مطرح شد ناقص و بدون توجه به اهداف و اظهارنظر ایشان در محدوده هیات های اجرایی انتخابات بود و صرفا استنباط شخصی رسانه ها است. 

حسینعلی امیری در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: بدیهی است که هیات های نظارتی شورای نگهبان و نیز خود شورای نگهبان براساس ساز و کار نظارتی که طبق مقررات مربوطه خواهد بود به امر نظارت اقدام خواهند کرد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که انتخابات دو رکن دارد تصریح کرد: اجرا و نظارت انتخابات مربوط به شورای نگهبان است و براساس مقررات قانونی به امر نظارت می پردازد و ساز و کارهای نظارتی در شورای نگهبان براساس قوانین و مقررات مربوط به خود شورای نگهبان می باشد.
وی افزود: صحبت های اصلی رحمانی فضلی در خصوص تایید نامزدهای انتخابات مختلف به هیچ وجه معطوف به نحوه احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان نبوده و نیست بلکه صحبت های ایشان راجع به استعلام از مراجع چهارگانه معطوف به هیات های اجرایی و وزارت کشور است.
وی در ادامه گفت: آقای وزیر همواره بر حدود صلاحیت هر کدام از چهار مرجع و حق نظارت شورای نگهبان بر تمامی مراحل انتخابات توجه جدی دارد و بر همین اساس وزارت کشور تعامل و همکاری بسیار خوبی با شورای نگهبان داشته و انشاء الله خواهیم داشت.

27213

 

کد N935719