طرفداران یک باشگاه فوتبال در برزیل حزب سیاسی تشکیل دادند

سیاسی

طرفداران باشگاه فوتبال کورینتیاس برزیل با تشکیل یک حزب سیاسی امیدوارند بتوانند در انتخابات سال ۲۰۱۸ به پارلمان راه یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طرفداران تیم فوتبال کورینتیاس برزیل حزب سیاسی با عنوان حزب ملی کورینتیاسی ها (PNC) تشکیل دادند و امیدوارند طرفداران تیم های دیگر فوتبال در برزیل نیز در انتخابات به آنها رای دهند.

«خوان مورنو» دندانپزشک و رئیس کنونی این حزب جدیدالتاسیس نارضایتی مردم برزیل از وضع موجود سیاسی و اقتصادی در کشور را علت اصلی تشکیل این حزب عنوان کرد. وی گفت: با وضع سیاسی موجود در برزیل به نظر می رسد احزاب سیاسی منافع عمومی را در نظر ندارند و این حزب برای تامین این مهم تشکیل شده است.

به گفته وی این حزب هیچ ایدئولوژی چپ و راست ندارد و تنها روی تامین بهداشت، آموزش، حفاظت از محیط زیست و ورزش تمرکز کرده است. این در حالی است که در سالهای دهه هشتاد میلادی نیز جنبشی سیاسی از سوی طرفداران کورینتیاس آغاز شده بود که این جنبش اکنون با تشکیل حزب به اوج فعالیت خود رسیده است.

هر چند این جنبش در باشگاه فوتبال کورینتیاس توسط بازیکنان فوتبال به دلیل دیکتاتوری نظامی در کشور ایجاد شد ولی در همان سالها نیمه کاره رها شد. اکنون طرفداران این باشگاه امیدوار هستند با جمع آوری ۴۸۴ هزار امضا از سوی طرفداران بتوانند در انتخابات سال ۲۰۱۸ این کشور شرکت کنند.

گفتنی است هم اکنون ۳۰ حزب سیاسی در برزیل فعال هستند، با این حال ورود یک حزب سیاسی تحت عنوان یک باشگاه فوتبال پدیده جدیدی در این کشور محسوب می شود.