«اوغلو» پست های وزارتی در کابینه را به احزاب مخالف پیشنهاد داد

سیاسی

نخست وزیر ترکیه به دنبال شکست در تشکیل دولت ائتلافی، ۱۱ وزارتخانه کابینه دولت موقت را به ۳ حزب مخالف پیشنهاد و ۱۱ تصدی را برای حزب خود در نظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه پس از آنکه برای تشکیل دولت ائتلافی در مدت مقرر نتوانست به موفقیتی دست یابد، اکنون با ارسال نامه ای به احزاب مخالف به آن ها پیشنهاد داد تا در کابینه دولت موقت وی ایفای نقش نمایند.

چارت تعداد اعضائی که از هر حزب می توانند برگزیده شوند و توسط رئیس پارلمان ترکیه مشخص می شوند، به نخست وزیر ترکیه داده شده است. بر این اساس، به جز نخست وزیر و وزراء دادگستری، کشور و حمل و نقل که افرادی مستقل بوده و از درون یا بیرون از پارلمان منصوب می شوند، حزب حاکم عدالت و توسعه که متعلق به نخست وزیر است، ۱۱ پست را برای خود، ۵ تصدی را برای حزب جمهوری خلق و ۳ تصدی را برای هر یک از احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها اختصاص داده است.

داوود اوغلو که نامه پیشنهادی مذکور را امروز برای دفاتر احزاب مخالف ارسال کرده به آنان تا ساعت ۶ عصر فردا مهلت داد تا موافقت یا صرفنظر خود از این پیشنهاد  اعلام کنند.

احزاب جمهوری خلق و حرکت ملی این پیشنهاد را صریحاً رد کرده و به اعضاء خود درباره پذیرش احتمالی پست ها هشدار داده اند. این در حالیست که حزب دموکراتیک خلق ها اعلام کرد که پیشنهاد داوود اوغلو را خواهد پذیرفت.