یکی از فرماندهان گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه در ترکیه کشته شد

سیاسی

یکی از فرمانده هان گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه امرروز بر اثر انفجار بمب در استان «هاتای» واقع در جنوب شرقی ترکیه کشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از فرمانده هان گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه امروز در در حالی که با اتومبیل شخصی خود در استان هاتای واقع در جنوب شرقی ترکیه در حال حرکت بود، بر اثر انفجار یم بمب کشته شد.

خبرگزاری «دوگان» این فرمانده را «جمیل رعدون» فرمانده گروه «صقور الغاب» وابسته به ارتش آزاد معرفی کرد.

این انفجار بر اثر بمب جاسازی شده در ماشین وی رخ داد. رعدون در ماه آوریل سال جاری نیز مورد سوء قصد قرار گرفته بود.