علت تاخیر انتخابات پارلمانی سیاسی است

سیاسی

مسئولین انتخاباتی افغانستان اعلام کردند تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی به علت مشکلات سیاسی بوده است نه ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دولت را مقصر تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی می داند.

«محمد یوسف نورستانی»، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت دولت باید بازی های سیاسی را از انتخابات دور نگه دارد. وی گفت نزاع سیاسی میان دولتمردان سبب شده حتی احتمال تاخیر یک ساله در انتخابات پارلمانی را نیز بدهیم.

انتخابات پارلمانی افغانستان باید بهار امسال صورت می گرفت اما به علت مشکلات فراوان از جمله شفاف نبودن روند انتخابات به تاخیر افتاد.

کمیسیون اصلاح انتخاباتی گفته است به زودی بسته پیشنهادی خود را برای اصلاح ساختار انتخابات به سران دولت ارائه می کند.