یک ژنرال بدنام رییس جدید پلیس رژیم صهیونیستی شد

واحدمرکزی خبر نوشت:

در حالیکه پلیس رژیم صهیونیستی به سبب خشونت های جنسی و فساد مالی و اداری ، زیر تیغ انتقادها قرار دارد، گال هرش Gal Hirsch، ژنرال بدنامی که به بی مسئولیتی شهرت دارد به ریاست پلیس این رژیم منصوب شد.

گلعاد اردان وزیر امنیت داخلی اسراییل در همین رابطه و در گفتگو با شبکه ده تلویزیون این رژیم گفت «به نظرم بهتر است در
پلیس تغییراتی ایجاد و شخصی خارج از تشکیلات پلیس وارد این نهاد بشود تا بتواند کاری کند که مردم به پلیس احترام بگذارند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیت المقدس، ژنرال هرش در زمان جنگ سال دو هزار و شش اسراییل برضد حزب الله لبنان فرماندهی یکی از واحدهای ارتش اسراییل را در شمال فلسطین اشغالی بر عهده داشت. ولی یک کمیسیون تحقیق وی را در آن زمان به
بی مسئولیتی متهم و هرش نیز از ارتش کناره گیری کرد ولی بعدا در سال دو هزار و یازده به ارتش بازگشت.

4949

کد N934156