تصاویر غبار روبی مرقد امام رضا توسط رهبر معظم انقلاب

کد N933917