فیلم/ادامه پیشروهای ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت در الزبدانی

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بر منطقه مسجد عمر فاروق و ساختمان ام تی ان در الزبدانی در حومه دمشق مسلط شدند.

فیلم/ادامه پیشروهای ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت در الزبدانیبین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بر منطقه مسجد عمر فاروق و ساختمان ام تی ان در الزبدانی در حومه دمشق مسلط شدند.