ربیعی نمایندگان را قانع کرد و دو کارته نشد

علی ربیعی,مجلس نهم

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که برای پاسخ به سئوال نمایندگان در مجلس حضور یافته بود، با قانع شدن نماینده همدان صحن مجلس را ترک کرد.

به گزارش خبرآنلاين، علي ربيعي كه امروز براي پاسخ به سئوال ابراهيم كارخانه اي، نماينده مردم همدان در مجلس حاضر شده بود، با اعلام موافقت كارخانه اي از پاسخ هايش صحن مجلس را ترك كرد تا به هيات دولت در سفر استاني در همدان بپيوندد.

در جلسه امروز مجلس، ابتدا نمايند همدان بر حل معضل بيكاري و در اولويت قرار گرفتن موضوع اشتغالزايي در برنامه هاي دولت تاكيد کرد و گفت: به دليل اينكه رئيس جمهور و هيات دولت به استان ما سفر كرده و مهمان همداني ها هستند، اگر وزير قول دهد كه موضوع اشتغالزايي را در دولت مطرح و مصوبه و اعتبارات آن را از دولت مي گيرد؛ از سئوال خود منصرف مي شوم.

در اين ميان محمدحسن ابوترابي فرد كه رياست جلسه را برعهده داشت، تاكيد كرد: آنچه مي توان از وزير، انتظار داشت تنها طرح اين موضوع در جلسه هيات دولت است و اينكه هيات وزيران به اين پيشنهاد راي بدهد يا ندهد به وزير مربوط نمي شود.
نكته ديگر اينكه طرح اين موضوع در هيئت دولت كفايت مي كند و حتما نياز نيست كه در سفر به همدان باشد يا جايي ديگر.

در حالي كه عده اي از نمايندگان دور وزير و عده اي ديگر دور نماينده سئوال كننده جمع شده بودند، اعلام كردند كه وزير قبول كرده است كه اين مسئله را در دولت طرح كند و بدين ترتيب نماينده همدان نيز اعلام كرد كه از پاسخ وزير قانع شده است.

گفتني است؛ ربيعي تا اكنون يك كارت زرد از مجلس دريافت كرده و اگر نمي توانست نظر نمايندگان را جلب كند با دومين كارت زرد مواجه مي شد.

27220

کد N933380