انتقاد سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در عربستان

سیاسی

سازمان عفو بین الملل با اشاره به وضعیت نابسامان حقوق بشر در عربستان سعودی بر ضرورت توقف اجرای احکام اعدام در این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اجرای احکام اعدام در عربستان شد.

این سازمان اعلام کرد: نظام قضایی عربستان دارای قانون جزایی نیست از این رو، زمینه را برای تفسیر جرایم و مجازات فراهم می کند و به قضات قدرت اجرایی می دهد که این مسئله منجر به صدور احکامی قهری و مستبدانه می شود.