فرمانده کل ارتش:

آمادگی پاسخ سریع به هر گونه تحرک نابجا علیه کشور را داریم

سیاسی

امیر عطاءالله صالحی در بازدید از پادگان قیام و اردوگاه کویر دانشجویان دانشگاه شهید ستاری نیروی هوایی گفت: آمادگی لازم برای پاسخ سریع به هر گونه تحرک نابجا علیه کشورمان را داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر،  امیر عطاءالله صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از پادگان قیام و اردوگاه کویر دانشجویان دانشگاه شهید ستاری نیروی هوایی گفت: آمادگی لازم  برای پاسخ سریع به هر گونه تحرک نابجا علیه کشورمان را داریم.

صالحی در این بازدید افزود: آینده درخشان و تضمین شده ارتش جمهوری اسلامی ایران در گرو آموزش های بنیادی و اساسی شما دانشجویان دانشگاه های افسری است.

وی در ادامه خطاب به دانشجویان گفت: ایمان، انضباط و آموزش نظامی از ارکان اساسی برنامه های دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده کل ارتش تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی منطقه و یاوه گویی بعضی از عمال ظلم و جور،   ارتش مقتدر ایران اسلامی آماده تر از همیشه توان و اقتدار لازم برای واکنش سریع به هرگونه تحرک نابجا در منطقه بویژه علیه کشور عزیزمان ایران را دارد.