هیات رئیسه مجلس مقرر کرد؛

تقاضاهای جدید تفحص در قالب ماده ۲۳۶ آیین نامه بررسی شود

سیاسی

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مقررشد در خواست های جدید تحقیق و تفحص «با توجه به فرصت کم مجلس نهم» موضوعات بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه بررسی شود و گزارشات برای بررسی در صحن و ارائه به قوه قضائیه آماده شود.

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین جلسه هیات رئیسه مجلس گفت: تعدادی درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان به هیات رئیسه داده شده بود که این در خواست ها در هیات رئیسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد با توجه به اینکه فرصت زیادی تا پایان مجلس نهم باقی نمانده است این موضوعات در قالب گزارش های ماده ۲۳۶  آیین نامه آماده  شوند تا در صورت تصویب در مجلس به قوه قضائیه ارسال شود.

وی اظهار داشت: در صورت استفاده از ماده ۲۳۶ آیین نامه نیازی به طی تشریفات قانونی نیست.

به گزارش مهر طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.