«بشار اسد»:

تروریست ها ابزار مهم اسرائیل در سوریه هستند

سیاسی

رئیس جمهوری سوریه در گفتگویی اعلام کرد که تروریست ها مهمترین ابزار واقعی رژیم صهیونیستی در سوریه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با المنار اظهار داشت: تروریست ها مهمترین ابزار واقعی در تجاوز به سوریه هستند و اگر ما می خواهیم با اسرائیل مقابله کنیم باید ابتدا با ابزارهای آن در داخل سوریه [که تروریست ها هستند] مقابله کنیم.

وی گفت: تجربه سوریه شبیه تجربه لبنان است چرا که گروه های سوری وجود دارند که تعامل با دشمنان را پذیرفته اند.

اسد تصریح کرد: تروریستها خطرناکتر از دشمن صهیونیستی هستند.

مصاحبه مشروح بشار اسد با المنار امشب ساعت ۹ و سی دقیقه به وقت محله پخش خواهد شد.