پست تازه توییتری وزیر خارجه انگلیس درباره سفر به تهران

بریتانیا

وزیر خارجه انگلستان از مذاکرات سازنده با تهران خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین فیلیپ هموند وزیر خارجه انگلستان در پایان سفر خود به تهران در توییتر خود از مذاکرات سازنده با تهران خبر داده است. 

آقای هموند در این پست خود نوشته:

دو روز سازنده در تهران. این می تواند یک بهبود قدم به قدم در روابط ایران و بریتانیا باشد. 

49308

کد N932785