خبرنگار تلویزیون ایران در لاذقیه سوریه مجروح شد

واحد مرکزی خبر نوشت:

محمد حسن حسینی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در دمشق که به منظور پوشش خبری عملیات ارتش سوریه به ارتفاعات لاذقیه رفته بود براثر اصابت ترکش مجروح شد.

محمد حسن حسینی که هم اکنون در بیمارستان لاذقیه بستری است قرار است به منظور ادامه درمان به دمشق اعزام شود.

5252

کد N932684