هلاکت ۱۲ تکفیری در تکریت

سیاسی

قطع گوش های ۲۳ تاجر عراقی در شهر موصل واقع در استان نینوا و هلاکت ۱۲ عنصر تکفیری در شهر تکریت از آخرین تحولات امنیتی عراق محسوب می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، تروریست های داعش گوش های ۲۳ تاجر عراقی را در شهر موصل واقع در استان نینوا قطع کرد.

بر اساس این گزارش، این اقدام پس از خودداری این افراد از پرداخت مالیات به تروریست های داعش صورت گرفت.

از سوی دیگر، ارتش و نیروهای مردمی عراق طی عملیاتی در شمال تکریت، ۱۲ عنصر تکفیری داعش را به هلاکت رسانده و شماری دیگر را نیز به شدت مجروح کردند.

این در حالی است که برخی اخبار حاکی از اعدام ۱۴ جوان عراقی در شهر موصل توسط تروریست های داعش هستند.