در محکومیت جنایتهای آل‌سعود صورت گرفت؛

برگزاری تظاهرات گسترده مردم یمن در شهر صنعاء

سیاسی

مردم یمن با برگزاری تظاهرات گسترده در شهر صنعاء، ادامه حملات جنگنده های سعودی به این کشور و جنایت های آن علیه غیرنظامیان را به شدت محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران نفر از مردم یمن در محکومیت ادامه حملات سعودیها به این کشور دست به برگزاری تظاهرات گسترده در شهر صنعاء زدند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این تظاهرات با سَر دادن شعارهایی علیه آل سعود، توقف هرچه سریعتر حملات وحشیانه به یمن را خواستار شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین سکوت سازمان ملل و جامعه جهانی در قبال جنایت های آل سعود در یمن را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین ضمن تأکید بر صبر و مقاومت در برابر حملات وحشیانه سعودیها تصریح کردند: بدون شک آل سعود نخواهد توانست اهداف شومی را که در سر می پروراند در یمن محقق سازد.