تصاویری از استقبال و همراهی سیدحسن خمینی از رئیس جمهور و اعضای هیات دولت

کد N932284