نشست قریب الوقوع وزرای دفاع کشورهای منطقه در کابل

سیاسی

معاون وزیر خارجه افغانستان و معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان درباره نشست قریب الوقوع وزرای دفاع کشورهای منطقه در کابل گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، قرار است کابل میزبان نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه باشد. در این نشست علاوه بر وزرای دفاع، نمایندگان عالیرتبه سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی و نمایندگان ناتو نیز شرکت می کنند.

«یاماماتو»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در خصوص برگزاری این نشست با «حکمت خلیل کرزی»، معاون وزیر خارجه افغانستان گفتگو کرد.

کرزی در این دیدار گفت: تروریسم تمام کشورهای منطقه را تهدید کرده است و ما بر سهم ارزنده و کمک های دیگر کشورها تاکید می کنیم.