«تمام سلام» در واکنش به تظاهرات اعتراضی:

مسأله فراتر از بحران زباله‌ها بوده و مربوط به زباله‌های سیاسی است

سیاسی

«تمام سلام» نخست وزیر لبنان در واکنش به تظاهرات اعتراضی اخیر در مرکز بیروت تصریح کرد: مسأله بسیار فراتر از زباله ها بوده و مربوط به زباله های سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «تمام سلام» نخست وزیر لبنان در واکنش به تظاهرات اعتراضی اخیر در مرکز بیروت تصریح کرد: مسأله بسیار فراتر از زباله ها بوده و مربوط به زباله های سیاسی است.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: مردم لبنان حق دارند با صدای بلند مسأله را که بدان اعتراض دارند، فریاد بزنند.

گفتنی است، پیشتر تظاهرات مردمی در لبنان که در اعتراض به بحران زباله ها و تمدید دوره پارلمان و فساد اداری حاکم بر این کشور، برگزار شده بود، با دخالت نیروهای امنیتی لبنان به خشونت کشیده شد.

در جریان وقوع درگیری میان شرکت کنندگان در این تظاهرات و نیروهای  امنیتی، ۳۰ نفر زخمی شدند.

لازم به ذکر است، تظاهرات اخیر لبنان پس از آن صورت گرفت که فراخوانی تحت عنوان «بوی گندتان همه جا را گرفته است» در اعتراض به بحران زباله ها، تمدید مجلس نمایندگان و فساد سیاسی حاکم، از سوی گروه های مردمی به عمل آمد.