تأکید امان بر لزوم برپایی دولت مستقل فلسطین

سیاسی

«ناصر جوده» وزیر خارجه اردن تأکید کرد که این کشور برپایی دولت مستقل فلسطین را ضروری می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «ناصر جوده» وزیر خارجه اردن با تأکید بر لزوم برپایی دولت مستقل فلسطین، گفت: اردن همواره از سیاست برپایی دولت مستقل فلسطین حمایت کرده است.

بر اساس این گزارش، جوده در جریان دیدار با «تونی بلر» فرستاده کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه تصریح کرد: اردن، تشکیل دولت مستقل فلسطینی را به نفع خود ارزیابی می کند.

جوده همچنین تأکید کرد که اردن به رایزنی ها با طرف های مختلف فلسطینی و اسرائیلی به منظور ازسرگیری مذاکرات سازش میان دو طرف تأکید کرد.