سلفی مقتدا صدر/ عکس

مقتدی صدر

تصویر مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق که در حال سلفی گرفتن است این عکس در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

52310

کد N931019