سفارت ایران در لندن بازگشایی شد

تسنیم نوشت:


پرچم جمهوری اسلامی ایران بر فراز سفارت کشورمان در لندن همزمان با بازگشایی سفارت انگلیس در تهران برافراشته شد.

همزمان با بازگشایی سفارت انگلیس در تهران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن نیز بازگشایی شد.

محمد حسن حبیب‌الله‌زاده کاردار غیرمقیم ایران در لندن نیز به عنوان کاردار مقیم سفارت ایران در لندن منصوب شد.

ساعتی پیش بود که سفارت انگلیس در تهران با حضور فیلیپ هاموند، وزیر خارجه این کشور و آجای شارما، کاردار غیرمقیم سابق که به عنوان کاردار مقیم انگلیس در تهران تعیین شده است، بازگشایی شد.

52310

کد N930918