طالبان شهر «موسی قلعه» ولایت هلمند را محاصره کردند

سیاسی

مقامات ولایت هلمند هشدار دادند در صورتی که دولت نیروی نظامی به شهر «موسی قلعه» اعزام نکند این شهر به دست طالبان سقوط خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، «محمد شریف»، فرماندار شهر موسی قلعه در ولایت هلمند از محاصره شدن این شهر توسط طالبان خبر داد و گفت: طالبان در حال حمله به شهر هستند.

وی افزود: در صورتی که دولت نیروی نظامی به این منطقه اعزام نکند این شهر به زودی سقوط خواهد کرد.

گفته می شود برخی از بزرگان این شهر به مرکز ولایت هلمند رفته تا از دولت تقاضای واکنش فوری کنند. آنها دولت را به بی توجهی متهم می کنند.