خبرنگار گاردین این تصاویر را از داخل سفارت انگلیس توئیت کرده است

کد N930844