• ۳۰بازدید

خبرنگار گاردین این تصاویر را از داخل سفارت انگلیس توئیت کرده است

وبگردی