عاشوری در تذکر شفاهی:

دولت واردات برنج را تا ۴ ماه آینده ممنوع کند

سیاسی

نماینده مردم فومن و شفت خواستار ممنوعیت واردات برنج از سوی دولت تا ۴ ماه آینده شد.

به گزارش خبرنگار مهر ناصر عاشوری در پایان جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به قرار داشتن کشاورزان برنج کار شمالی در فصل برداشت برنج، با تذکر به رئیس جمهور دولت محترم تا ۴ ماه آینده واردات برنج را ممنوع کند.

وی همچنین از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا مانند سال قبل، محصول برنج کشاورزان را با نرخ توافقی خریداری کند.