حسن یونسی: خرازی غافلگیرانه استعفا کرد

تسنیم نوشت:

حسن یونسی سخنگوی حزب ندای ایرانیان اظهار داشت: بحث مربوط به استعفای رئیس شورای مرکزی از این سمت صحت دارد که البته مطابق روال اساسنامه و آئیین نامه، شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش این استعفا تصمیم می‌گیرد.
وی تصریح کرد: بحث مطرح شده به صورت کلی توسط صادق خرازی در حزب مطرح شده بود که حالا شورای مرکزی باید در خصوص قبول یا رد آن تصمیم گیری کند.
سخنگوی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه چرخش مسئولیت‌ها در تمام دنیا یک امر مرسوم است، ادامه داد: آقای خرازی پس از جلسه عصر روز شنبه شورای مرکزی در یک اقدام غافلگیرانه استعفای خود را ارائه دادند که متن این استعفا اگر قرار باشد منتشر شود در پایگاه اطلاع رسانی حزب رسانه‌ای می‌شود.
یونسی درباره زمان بررسی به این استعفا گفت: ‌قرار است در جلسه روز پنجشنبه دلایل استعفا را بررسی کنیم و قطعاً در این جلسه موافق و مخالف حاضر می‌شود.

27214

کد N930793