بیش از 100 زخمی در اعتراضات به "بحران زباله" در بیروت

کد N930290