کناره گیری ابومازن از ریاست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین

سیاسی

رئیس تشکیل خودگردان فلسطین از ریاست کمیته اجرایی سازمان بخش فلسطین (ساف) و ۹ نفر دیگر از اعضای این کمیته از سمت های خود کناره گیری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «واصل ابو یوسف» عضو کمیته مرکزی ساف که شورای رهبری این سازمان است، گفت: با توجه به کناره گیری ابومازن رئیس کمیته اجرایی و بیش از نیمی از اعضای آن یک خلأ قانونی به وجود آمد که بعد از آن مجلس ملی فلسطین برای برگزاری نشست فوق العاده برای انتخاب اعضای جدید کمیته اجرایی ساف دعوت کرد.

وی تاکید کرد: کمیته اجرایی ساف با دعوت مجلس ملی فلسطین (پارلمان سازمان آزادی بخش) برای برگزاری نشست فوق العاده در ماه آینده موافقت کرده است. کمیته اجرایی ساف بالاترین نظام سیاسی در فلسطین است که توسط مجلس ملی که نماینده فلسطینیان در تمام مناطق است، انتخاب می شود.

این در حالی است که مجلس ملی فلسطین از سال ۱۹۹۶ تا کنون جلسه رسمی نداشته و تنها در سال ۱۹۹۸ در استقبال از بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا در سفر خود به غزه، جلسه استقبال برگزار کرده است.

طی روزهای اخیر منابع آگاه اعلام کرده بودند محمود عباس خود را برای استعفا و کناره گیری از عرصه سیاسی آماده می کند و به دنبال ساماندهی نهادهای فلسطینی برای اداره امور تشکیلات و سازمان آزادی بخش فلسطین بعد از استعفای خود است.

گفتنی است کمیته اجرایی ساف متشکل از گروه های مختلف فلسطینی به جز جنبش های حماس و جهاد اسلامی است. این کمیته همچون رهبری سیاسی است که تصمیمات سرنوشت ساز در مورد شرایط سیاسی و نزاع فلسطینی-اسرائیلی را اتخاذ می کند. همچنین کمیته اجرایی متشکل از رهبران عالیرتبه ساف است که توسط مجلس ملی فلسطین انتخاب می شود.