امیر عبداللهیان در گفت وگو با ایسنا :

همه به نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن کمک کنند

خاورميانه,سازمان ملل متحد,یمن

همه طرفهای موثر داخلی ، منطقه ای و بین المللی به نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن برای حل بحران این کشور کمک کنند.

حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه، ضمن تاکید بر موضوع فوق به خبرنگار ایسنا گفت: تشدید سیاست جنگ افروزی در یمن محکوم به شکست است و طرفهایی که به دنبال ایجاد آشوب و جنگ داخلی در یمن هستند پیامدهای نامطلوب آن را بر امنیت منطقه درک نمی کنند.

وی گفت : بحران یمن صرفا راه کار سیاسی دارد و همه طرفهای موثر داخلی ، منطقه ای و بین المللی برای نیل به توافق منصفانه سیاسی باید به نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن کمک کنند.

این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با تاکید بر این که تهران کماکان به ارسال کمک های انساندوستانه به یمن از طریق سازمان های بین المللی ادامه خواهد داد، تصریح کرد :همراهی و یا سکوت در قبال جنایت علیه بشریت در یمن ، رشد فزاینده و خطرناک تروریسم را در بر خواهد داشت.

انتهای پیام

کد N930031