پنتاگون از تقویت توان نظامی خود در منطقه آسیا-اقیانوسیه خبر داد

سیاسی

گزارش جدید پنتاگون از برنامه این کشور برای تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال های آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، معاون وزارت دفاع آمریکا در امور امنیتی آسیا-اقیانوسیه امروز از تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال های آینده با استقرار ۳ کشتی و جنگنده بیشتر خبر داد.

گزارش موسوم به «راهبرد امنیت دریایی آسیا-اقیانوسیه» بر لزوم حفظ و تقویت توانمندی ها با هدف حفاظت از منافع آمریکا، متحدان و شرکاء این کشور در این منطقه و مقابله با تهدیدات دریایی تأکید دارد.

«دیوید شیر» معاون وزارت دفاع آمریکا در امور امنیتی آسیا-اقیانوسیه در یک کنفرانس خبری درباره این گزارش گفت که آمریکا قصد دارد به تقویت توان نظامی خود در این منطقه در راستای دفع تهدیدات و واکنش قاطع به آن ها در صورت لزوم بپردازد.