عارف:توهم حذف اصلاح طلبان در 92 کار دست اصولگرایان داد/امکان ائتلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان

محمد رضا عارف

محمدرضا عارف معتقد است که با حفظ هویت جریان ها، اصولگرایان و اصلاح طلبان می توانند ائتلاف کنند.

محمدرضا عارف در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: آرزوي ديرينه من اين بوده که هميشه بتوانيم دو جريان اصيل انقلاب، دو جرياني که تاثير گذار بودند و به هيچ وجه حذف شدني نيستند را به هم نزديک کنم. متاسفانه در مقاطعي ، رقيب ما شبهه حذف اصلاح طلبان را در دستور کار خود قرار داد و خسارات جبران ناپذيري را تحميل کرد. فعلا نمي خواهم وارد اين مقولات بشوم. اما در دستور کار اصلاح طلبان هيچگاه حذف رقيب نبوده است. اما در دستور کار رقباي ما حذف جريان اصلاح طلب بوده است. بالاخره اينکه «آخرين ميخ تابوت اصلاحات را کوبيديم»، «فاتحه اصلاحات خوانده شده است»، اين ها واژه هايي است که مطرح کردند و توهم حذف اصلاح طلبان در سال 92 کار دست آن ها داد.
وی در ادامه گفت: ما بايد بر اساس واقعيت جلو برويم. اگر بر اساس واقعيت جلو برويم ارتباط جبهه ها با هم طبيعي است. اما اينکه يک اصولگرا به معنايي که امروزه جا افتاده است بيايد در ليست اصلاح طلبان، نه لیست ائتلاف ، اين جاي تعجب دارد. ما به عنوان دو جريان بايد هويت خود را حفظ کنيم. اگرچه که ما هيچکدام مرامنامه و اساسنامه روشني نداريم اما بالاخره هر دو جريان يک هويتي دارند و من مصر هستم به حفظ هويت دو جريان. با فرض حفظ هويت معتقدم که ما مي توانيم ائتلاف کنيم. آن وقت مي شود که يک بزرگي از اصلاحات برود در ليست اصولگرايان و بالعکس.
مشروح گفت و گوی خبرآنلاین با محمدرضا عارف ر اینجا بخوانید.
2929

کد N929999