همزمان با اوج گیری بحران مهاجرت به اروپا،

حمایت فزاینده مردم سوئد از سیاست‌های ضد مهاجرپذیری

سیاسی

همزمان با افزایش بحران مهاجرت، تمایلات ضد مهاجرتی در سوئد به عنوان دومین مقصد پناهندگان به شدت افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، طبق آخرین نظرسنجی انجام گرفته در سوئد، مردم حمایت خود را یکی از احزاب راست گرایی که از سیاست های به شدت مهاجرستیزانه پیروی می کند، افزایش داده اند.

به این ترتیب، حزب «دموکرات های سوئدی» با جلب ۲۵.۵ درصد از حمایت های مردمی از حزب حاکم «سوسیال دموکرات» که تنها ۲۱ درصد از حمایت مردم را به خود اختصاص داده، پیش افتاد.

پیشرفت بی سابقه حزب دموکرات های سوئد نشان دهنده افزایش گرایش های مهاجرستیزی در کشوری است که در همراهی با آلمان بخش اعظم بار بحران مهاجرت اروپا را به دوش می کشد.

آلمان به عنوان برترین قدرت اقتصادی اروپا به اصلی ترین مقصد مهاجرین تبدیل شده و طی سال گذشته یک نفر از هر سه مهاجری که وارد اتحادیه اروپا شده به دنبال اخذ پناهندگی از آلمان بوده است.

با این حال، سوئد به عنوان دومین مقصد مهاجرت نسبت به جمعیت خود پذیرای تعداد بیشتری از مهاجرین بوده است. سوئد در حدود ۷.۸۷ میلیون نفر جمعیت دارد و در سال ۲۰۱۴، به ازای هر یک میلیون نفر از ساکنین خود پذیرای ۸۳۶۵ مهاجر بوده است.

هفته گذشته نیز «آنتونیو گوترز» رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داد که بار بحران مهاجرت باید بر روی شانه های بیشماری حمل شود و شایسته نیست که آلمان و سوئد در درازمدت پذیرای اکثر مهاجرینی باشند که به حوزه اروپا وارد می شوند.