فیلم/ ورود ۷ ناو چینی به سواحل روسیه

سیاسی

بین الملل: هفت ناو چینی با هدف برگزاری رزمایش مشترک با نیروی دریایی روسیه در سواحل این کشور پهلو گرفتند.

فیلم/ ورود ۷ ناو چینی به سواحل روسیهبین الملل: هفت ناو چینی با هدف برگزاری رزمایش مشترک با نیروی دریایی روسیه در سواحل این کشور پهلو گرفتند.