جهانگیری اختیار هیئت وزیران از تمامی شوراهای دولت قبل را سلب کرد

دولت یازدهم,دولت دهم,اسحاق جهانگیری

تسنیم نوشت:

با ابلاغ بخشنامه اسحاق جهانگیری، اختیار هیئت وزیران از تمامی کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه در دولت قبل سلب شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بخشنامه تعیین تکلیف تفویض اختیارات هیئت وزیران و رییس‌جمهور و تصمیمات نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی (بخشنامه شماره 67599/51006 مورخ 1394.5.28 معاون اول رییس‌جمهور) را به‌شرح زیر ابلاغ کرد.

1 ــ با عنایت به این‌که تفویض اختیارات مربوط به دولت، محدود به اصول (127) و (138)‌قانون اساسی است و کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به‌استثنای کمیسیون‌های دائمی دولت) که تا تاریخ 1392.5.27 بر اساس مصوبات هیئت وزیران و به‌استناد اصول (127) و (138)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیئت وزیران نیز به آنها تفویض شده است، به‌موجب تصویب‌نامه شماره 114247/ت43505هـ مورخ 1392.6.7 لغو شده است، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی از زمان لازم‌الاجرا شدن تصویب‌نامه مذکور نسبت به رعایت مفاد آن اقدام نمایند. بدیهی است هرگونه اقدام پس از آن، فاقد اعتبار بوده و خواهد بود.

2 ــ اختیارات ناشی از اصل (126) قانون اساسی مربوط به شخص رییس‌جمهور بوده و دولت در این خصوص اختیاری ندارد و چنانچه در مصوبه‌ای به تفویض اختیار موضوع اصل مذکور استناد شده است، مصوبه از اساس محل ایراد بوده و اعتباری ندارد و مطابق نظریه تفسیری شماره 1144/21/76 مورخ 1376.5.13 شورای نگهبان نیز، تداوم اختیارات مربوط به اداره برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی پس از پایان دوره ریاست جمهوری منوط به موافقت رییس‌جمهور است و کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رییس‌جمهور که به‌استناد اصل (127) قانون اساسی انتخاب شده‌اند، پس از پایان دوره ریاست جمهوری نافذ نمی‌باشد.

29220

کد N929498